Jaczno Jaczno

Jaczno (© SPK Teresa Świerubska)

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

Reźba parku została ukształtowana przez plejstoceński (1 800 000 - 10 200 lat temu) lądolód skandynawski, a zwłaszcza przez ostatnie zlodowacenie północnopolskie. Miąższość osadów lodowcowych na omawianym terenie dochodzi do 280 m. Najwyższe wzniesienie osiąga 275 m n.p.m., a najniższym punktem w parku jest jez. Postawelek (146 m n.p.m.). Tak duże zróżnicowanie wysokości względnych jest rzadko spotykane w Polsce północnej. Głównymi formami rzeźby są wysoczyzny morenowe (wysoczyzna Szurpił i Krzemianki, wysoczyzna Dzierwan, wysoczyzna Hańczańska i wysoczyzna Gulbieniszk) oraz doliny rzeczne (Czarnej Hańczy i Szeszupy).
Szlak czerwony – pieszy
OPIS TRASY:
Szeszupka - Dzierwany; (dł. trasy 9 km) fragment dłuższego szlaku pieszego (Prudziszki - Dziadówek - 24 km),
przebieg przez miejscowości:
Wodziłki - Łopuchowo - Cisówek
GŁÓWNE ATRAKCJE:
molenna staroobrzędowców w Wodziłkach,
stara zabudowa we wsiach Wodziłki i Łopuchowo.

ATRAKCJE W POBLIŻU TRASY:
it w siedzibie Suwalskiego Parku Krajobrazowego w Malesowiźnie - Turtulu,
ruiny zabytkowego młyna wodnego w Malesowiźnie - Turtulu,
punkt widokowy nad stawem turtulskim,
rezerwat "Rutka",
rezerwat "Głazowisko Łopuchowskie",
pomniki przyrody : jesion wyniosły w Szeszupce, 4 grusze pospolite w Cisówku, 2 klony zwyczajne i grusza pospolita w Dzierwanach.

Szlaki żółte
Szlak żółty I – pieszy
OPIS TRASY:
Malesowizna - Sidorówka; długość trasy 10 km
przebieg przez miejscowości:
Turtul - Szeszupka - Szurpiły


GŁÓWNE ATRAKCJE:
punkt it w siedzibie Suwalskiego Parku Krajobrazowego w Malesowiźnie - Turtulu,
ruiny młyna wodnego w Malesowiźnie - Turtulu,
punkt widokowy nad stawem turtulskim,
rezerwat "Rutka" z platformą widokową,
archeologiczne ślady wczesnośredniowiecznego grodziska obronnego Zamkowa Góra w Szurpiłach.

ATRAKCJE W POBLIŻU TRASY:
pomniki przyrody: jesion wyniosły w Szeszupce, głazy w Wodziłkach, na Targowisku i przy Zamkowej Górze.

Szlak żółty II - pieszy
OPIS TRASY:
Krzywe - Żytkiejmy; długość trasy 64,5 km
Sidory - Smolniki (odcinek szlaku żótego na terenie SPK o długości trasy
4km)
przebieg przez miejscowości: Kleszczówek
GŁÓWNE ATRAKCJE:
zespół jezior kleszczewickich (Perty, Kojle, Purwin)

ATRAKCJE W POBLIŻU TRASY:
zabytkowa kapliczka cmentarna w Smolnikach,
platforma widokowa w pobliżu Smolnikami z widokiem na jeziora kleszczewickie i Cisową Górę,
pomosty i wypożyczalnia łódek nad jez. Czarnym w Smolnikach.

Szlak niebieski - pieszy
OPIS TRASY:
Prudziszki - Smolniki; długość trasy 38 km:
Gulbieniszki - Smolniki; (dł. trasy 21 km), fragment dłuższego szlaku pieszego (Prudziszki – Smolniki; dł. trasy 38 km)przebieg przez miejscowości: Udziejek Górny - Wodziłki - Bachanowo - Błaskowizna - Stara Hańcza - Dzierwany
GŁÓWNE ATRAKCJE:
Cisowa Góra,
molenna staroobrzędowców w Wodziłkach,
stara zabudowa wiejska we wsi Wodziłki,
rezerwat "Jezioro Hańcza",
kurhany pojaćwieskie w Dzierwanach,
punkt widokowy w Smolnikach - na ozie z widokiem na jezioro Jaczno.

ATRAKCJE W POBLIŻU TRASY:
pomniki przyrody: głaz "graniczny" w Cisówku, 2 klony, grusza pospolita i świerk pospolity w Dzierwanach, jesion wyniosły, grusza pospolita, jabłoń dzika w Starej Hańczy,
ruiny dworu w Starej Hańczy z pomnikiem przyrody - aleją lipową,
zabytkowa kapliczka cmentarna w Smolnikach,
platforma widokowa przed Smolnikami z widokiem na jeziora kleszczewickie i Cisową Górę,
pomosty i wypożyczalnia łódek nad jez. Czarnym w Smolnikach.

Szlak zielony - pieszy
OPIS TRASY:
Suwałki - Rutka-Tartak; długość trasy 43 km:
Kazimierówka - Smolniki; (dł. trasy 11 km), fragment dłuższego szlaku pieszego (Suwałki – Rutka Tartak; dł. trasy 43 km)
przebieg przez miejscowości:
Szurpiły - Udziejek Dolny i Górny - Łopuchowo
GŁÓWNE ATRAKCJE:
zespół jezior szurpilskich (Szurpiły, Jeglówek, Jeglóweczek, Kluczysko),
archeologiczne ślady wczesnośredniowiecznego grodziska obronnego Zamkowa Góra w Szurpiłach,
stara zabudowa we wsi Udziejek Dolny,
ruiny cmentarza ewangelickiego w Łopuchowie,
drewniany młyn wodny nad jez. Jaczno.

ATRAKCJE W POBLIŻU TRASY:
młyn wodny na Szeszupie w Udziejku Dolnym,
zabytkowa kapliczka cmentarna w Smolnikach,
platforma widokowa przed Smolnikami z widokiem na jeziora kleszczewickie i Cisową Górę,
pomosty i wypożyczalnia łódek nad jez. Czarnym w Smolnikach.

Szlaki czarne - piesze

Szlak I - pieszy
OPIS TRASY:
Gulbieniszki - Smolniki (dł. trasy 6 km); fragment dłuższego szlaku pieszego (Gulbieniszki – Wiżajny, dł trasy 19,2 km)

przebieg przez miejscowości:
Udziejek Dolny
GŁÓWNE ATRAKCJE:
Cisowa Góra,
młyn wodny na Szeszupie w Udziejku Dolnym,

ATRAKCJE W POBLIŻU TRASY:
stara zabudowa we wsi Udziejek Dolny,
zabytkowa kapliczka cmentarna w Smolnikach,
platforma widokowa przed Smolnikami z widokiem na jeziora kleszczewickie i Cisową Górę,
pomosty i wypożyczalnia łódek nad jez. Czarnym w Smolnikach.

Szlak II- pieszy
OPIS TRASY:
Wodziłki - Zamkowa Góra (dł. trasy 3,5 km);
przebieg przez miejscowości:
Wodziłki
GŁÓWNE ATRAKCJE:
molenna staroobrzędowców w Wodziłkach,
stara zabudowa wiejska we wsi Wodziłki,
zespół jezior szurpilskich (Szurpiły, Jeglówek, Jeglóweczek, Kluczysko),
ślady archeologiczne wczesnośredniowiecznego grodziska obronnego Zamkowa Góra w Szurpiłach.

Szlak III- pieszy
OPIS TRASY:
Błaskowizna - Łopuchowo (dł. trasy 3,5 km);
przebieg przez miejscowości:
Łopuchowo

GŁÓWNE ATRAKCJE:
rezerwat "Jezioro Hańcza",
rezerwat "Głazowisko Łopuchowskie",
stare zabudowania we wsi Łopuchowo,
ruiny cmentarza ewangelickiego w Łopuchowie.
Szlak IV- pieszy
OPIS TRASY:
Mierkinie - Stara Hańcza (dł. trasy 1,6 km);
przebieg przez miejscowości:
Mierkinie

GŁÓWNE ATRAKCJE:
ruiny dworu w Starej Hańczy z pomnikową aleją lipową.

Międzynarodowy szlak dalekobieżny E-11 (odcinek szlaku E-11 na terenie SPK o długości trasy 13 km):
OPIS TRASY:
Dzierwany - Kazimierówka; dł. trasy 13 km
przebieg: Dzierwany - Smolniki (2 km po szlaku niebieskim), Smolniki - Kazimierówka (11 km po szlaku zielonym)

GŁÓWNE ATRAKCJE:
kurhany w Dzierwanach,
punkt widokowy w Smolnikach - na ozie z widokiem na jezioro Jaczno,
drewniany młyn wodny nad jez. Jaczno,
ruiny cmentarza ewangelickiego w Łopuchowie,
stara zabudowa we wsi Udziejek Dolny,
zespół jezior szurpilskich (Szurpiły, Jeglówek, Jeglóweczek, Kluczysko)
archeologiczne ślady wczesnośredniowiecznego grodziska obronnego na Zamkowej Górze w Szurpiłach,
ATRAKCJE W POBLIŻU TRASY:
zabytkowa kapliczka cmentarna w Smolnikach,
młyn wodny na Szeszupie w Udziejku Dolnym.


KWATERY AGROTURYSTYCZNE
(teren SPK i okolice):
1. Teresa i Romuald Kwaterscy, Bachanowo, gm. Jeleniewo, tel. /087/ 5683186,
2. Thomas Notter, Bachanowo 8, gm. Jeleniewo, tel. /087/ 568 35 35, e-mail: thomasnotter@msn.com
3. Teresa i Ignacy Andruczyk, Błaskowizna, gm. Jeleniewo, tel. /087/ 5683445,
4. Tadeusz Słowikowski, Błaskowizna,
gm. Jeleniewo, tel. /087/ 5683458,
5. Edward Butkiewicz, Błaskowizna, gm. Jeleniewo, tel. /087/ 5683447,
6. Zbigniew Słowikowski, Błaskowizna, gm. Jeleniewo, tel. /087/ 5683448,
7. Irena i Krzysztof Sienkiewicz,Błaskowizna, gm. Jeleniewo,tel. /087/ 569 17 96,
www: www.sienkiewiczowka.webpark.pl
8. Henryka i Marian Banaszewscy, Gulbieniszki, gm. Jeleniewo, tel. /087/ 5683369,
9. Dorota i Leszek Bagińscy, Jeleniewo Kolonie, gm. Jeleniewo,tel. /087/ 5683283
10. Janina i Romuald Olszewscy, Kłajpeda, gm. Wiżajny, tel. /087/ 5688248,
11. Marek Domżalski, Lizdejki 11, gm. Rutka - Tartak, tel. /087/ 568 85 52,
/087/ 567 77 42, 503 501 330www.republika.pl/limarka e-mail: limark@fiko6.onet.pl
12. Janusz Szeraszewicz, Ługiele, gm. Wiżajny, tel. /087/ 568 82 69,
13. "Dworczysko nad Hańczą", Mierkinie, gm. Wiżajny, tel. 604 060 118 www.hancza.com.pl
14. Tomasz Marcinkiewicz, Mierkinie, gm. Wiżajny, tel. /087/ 568 84 80, 566 63 89
15. Danuta i Józef Lejmel, Mierkinie, gm. Wiżajny, tel. /087/ 568 84 37
16. Helena Dembowska, Mierkinie,]gm. Wiżajny, tel. /087/ 568 83 26,509 961 016
17. Stanisław i Mirosława Sawiccy, Okliny 17, gm. Wiżajny, tel. /087/ 5688448, kom. 0 693 356 182,
18. Piotr Brzozowski, Postawele 10, gm. Wiżajny, tel. /087/ 5688503,
19. Anna Puza, Przełomka, gm. Przerośl,tel. /087/ 569 13 54, 607 063 196,
20. Halina i Adam Kułakowscy, Rutka, gm. Jeleniewo, tel. /087/ 5683557,
21. Grzegorz Bacewicz, Sidory, gm. Jeleniewo, tel. 501 34 59 82, www.sidory14.suwalszczyzna.org
22. Teresa i Józef Bagan, Sidory,tel. /087/ 568-33-37 www.sidory.prv.pl
23. Janina i Marian Kalinowscy, Sidory, gm. Jeleniewo, tel. /087/ 5683342,
24. Eugenia i Józef Orchowscy, Sidory, gm. Jeleniewo, tel. /087/ 5683340,
25. Krystyna i Edward Sienkiewicz, Sidory, gm. Jeleniewo, tel. /087/ 5683345,
26. Krystyna i Janusz Sienkiewicz, Sidory, gm. Jeleniewo, tel. /087/ 5683339,
27. Łucja Charłampowicz, Sidorygm. Jeleniewo, tel. /087/ 568 33 38,
28. Ignacy Jasionowski, Smolniki, gm. Wiżajny, tel. /087/ 5688338,
29. Wiesław Pruszyński, Smolniki, gm. Wiżajny, tel. /087/ 5688011,
30. Franciszek Żogo, Smolniki, gm. Wiżajny, tel. /087/ 5688331,
31. Stanisław Pachucki, Smolniki, gm. Wiżajny, tel. /087/ 568 82 34 www.niedzwiedz.suwalszczyzna.net
32. Irena Juszczak, Sidory 6, gm. Jeleniewo, tel. /087/ 568 31 03 e-mail: paulinajuszczak@wp.pl
33. Tomasz Grzędziński, Smolniki 1, gm. Wiżajny, tel. /087/ 568 83 40
34. Krystyna Grabowska, Smolniki 12, gm. Wiżajny, tel. /087/ 566 25 82
35. Grażyna i Marek Mackiewicz, Szurpiły, gm. Jeleniewo, tel. /087/ 566 68 55,
36. Elżbieta i Jan Mikielscy, Szurpiły, gm. Jeleniewo, tel. /087/ 5683482,
37. Mieczysława Szczepkowska, Udziejek, gm. Jeleniewo, tel. /087/ 568 3397,
38. Joanna i Beniamin Faleccy, Wiżajny,tel. /087/ 568 80 77
39. Michał Okrafka i Anna Rogietka, Rowele, tel. 600 831 134, 698 342 811
40. Gospodarstwo Ścibowo - Grażyna Bednarska, Ścibowo 6,tel./0-87/562-17-76, 504-042-442,www: www.GospodarstwoScibowo.pl

INNE OBIEKTY NOCLEGOWE:
1. Baza edukacyjno – noclegowa przy Suwalskim Parku Krajobrazowym w Malesowiźnie - (Turtulu),16-404 Jeleniewo,tel. /087/ 569 18 01, 569 18 02,
e-mail: zarząd@spk.org.pl
2. Ośrodek Wypoczynkowy "Alton" w Jeleniewie tel. /087/ 568 30 94
3. Ośrodek „Potajemnica”, Szurpiły 17, gm. Jeleniewo, tel. /087/ 567 21 09;
602 679 087,e-mail: potajemnica@o2.pl
4. Gościniec Jaczno, Jaczne 3,16-407 Wiżajny,tel. /087/ 568 35 90, fax 568 35 91,
e-mail:jaczno@jaczno.pl,www: www.jaczno.pl
5. Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy "Szelment", 16 - 404 Jeleniewo,
tel. /087/ 568 32 71, 568 34 00
6. Ośrodek "Głazowisko", Baza Nurkowa,tel. /087/ 568 35 57
e-mail: glazowisko@glazowisko.ol.pl, www: www.glazowisko.ol.pl
7. "Dom ziemi" w Przełomce (możliwość skorzystania z tradycyjnej łaźni parowej, Halina i Maciej Mackiewicz,tel. /087/ 569 15 71
8. Gościniec „Góra Zamkowa”,gm. Jeleniewo,tel. /087/ 569 17 60; 608 473 488
www: www.zamkowagora.osti.pl
9. Ośrodek „Kalinka”, Wiżajny,tel./'087/ 568 80 73
10. Gościniec „Drumlin”, Udziejek 11a,gm. Jeleniewo, tel. /087/ 568 32 86,
www: www.drumlin.pl;e-mail: poczta@drumlin.pl

POLA NAMIOTOWE:
1. Pole namiotowe w Bachanowie (przy szkole podst.), tel. /087/ 569 30 39
2. Pole namiotowe w Smolnikach (prywatne, nad j. Czarnym)
tel. /087/ 568 82 71
3. Pole namiotowe w Smolnikach (przy szkole podst.), tel. /087/ 568 83 35
4. Pole namiotowe we wsi Hańcza
tel. /087/ 569 13 31

SEZONOWE SCHRONISKA
MŁODZIEŻOWE:
1. Szkoła Podstawowa w Smolnikach, tel. /087/ 568 83 06
2. Szkoła Podstawowa w Jeleniewie, tel. /087/ 568 30 29
3. Szkoła Podstawowa w Bachanowie, tel. /087/ 569 30 39Wiadomości

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w Polityce Prywatności. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!